Peuterleerplek Peutersprong 1

Op deze peuterleerplek in Schilderswijk speelt uw kind met andere kinderen. Er is vooral aandacht voor taal.

Locatie