Peuterleerplek Repelsteeltje

Op deze peuterleerplek in Wateringse Veld speelt uw kind met andere kinderen. Er is vooral aandacht voor taal.

Locatie