Peuterleerplek + Segbroek

Op peuterleerplek in het Valkenboskwartier (Segbroek) speelt uw kind met andere kinderen. Er is vooral aandacht voor taal.

Locatie