Reakt Werkprojecten Reflex/CleanRiver

Reflex/CleanRiver is een dagloonprogramma voor dak- en thuisloze (ex-)verslaafden.

Locatie