Rukun Islam

De islamitische en culturele vereniging Roekoen Islam behartigt de belangen van haar leden op sociaal/maatschappelijk-, cultureel- en religieus terrein.

Locatie