's Heeren Loo Groot Emaus

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen kunnen soms tijdelijk niet meer thuis wonen. Groot Emaus is er voor LVB-jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zijn vastgelopen.

Locatie