Shalomkerk

Protestants-Christelijke wijkgemeente in Bouwlust-Vrederust in (Escamp).

Locatie