SHPN Sanatan Hindoe Parishad Nederland

SHPN wil het hindoeisme en het culturele, religieuze en geestelijke welzijn van de bij de Sanatan Hindoe Parishad Nederland aangeslotenen bevorderen.

Locatie