Staedion

Woningbouwverenigingen en woningbouwstichtingen hebben tot taak woningen te verhuren en/of te bouwen in het belang van de volkshuisvesting.

Locatie