Stichting Driestroom, Driestroomhuis 'Onze Toekomst'

In het Driestroomhuis wonen (licht) verstandelijk beperkte kinderen met bijkomend probleemgedrag die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Locatie