Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

De stichting wil jongeren ondersteunen door het verstrekken van een beurs of renteloze lening als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Locatie