Stichting Zorg en Bijstand

De stichting in Centrum biedt concrete hulp aan Hagenaars met een laag inkomen, die in een crisissituatie zijn geraakt.

Locatie