Vie diëtisten Christina Jesselsen

De Vie diëtist geeft medisch dieetadvies en informatie over reguliere voeding. De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Hubertusduin in Benoordenhout.

Locatie