Vitality Club

Een Vitality Club is een toegankelijke beweegclub en wordt door en voor 50-plussers mogelijk gemaakt. Als deelnemer kunt u elke week bewegen in de buitenlucht. Er is geen verwacht niveau om te bewegen. 

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres of online locatie.