Wijkberaad Duindorp

Het Wijkberaad behartigt de belangen van de Duindorpers. Bij het wijkberaad zetten mensen uit de wijk zich in voor hun omgeving.

Locatie