Wijkberaad en wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin

Bij bewonersorganisatie Walboduin zetten mensen uit de wijk zich in voor hun buurt.

Locatie