WZCN Welzijn Zorg Chinezen Nederland

Stichting WZCN zet zich in om de maatschappelijke positie van Chinezen in het algemeen en Chinese ouderen en vrouwen in het bijzonder te verbeteren.

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres of online locatie.