Youz, Het Palmhuis

Het Palmhuis is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar met complexe psychiatrische problematie en (ernstige) gedragsproblemen.

Locatie