Ondersteuningsnetwerken

In een sociaal ondersteuningsnetwerk werken vrijwilligers, buurtgenoten en professionals samen om kwetsbare mensen te ondersteunen. 

Gerelateerde onderwerpen