Veel moeite met lezen, spellen of rekenen

Als uw kind vergeleken klasgenoten opvallend veel moeite heeft met lezen, spellen of rekenen is er sprake van een leerprobleem.

Links naar aanvullende informatie

Heeft uw kind ernstige problemen met lezen of rekenen? Met vragen en voor advies kunt u terecht bij het CJG.

Gerelateerde onderwerpen