Wet maatschappelijke ondersteuning

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven.

Links naar aanvullende informatie

Meer weten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kijk op de website van de gemeente. Komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of gebruik van logeeropvang? Als u gebruik wilt maken van zorg in natura, kunt u kiezen uit de lijst met aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten.

Gerelateerde onderwerpen