AK-Term: ambulante ggz

Jeugdpraktijk Groos

Jeugdpraktijk Groos biedt jeugdhulp aan cliënten tot 18 jaar met psychische stoornissen en/of systeemproblemen die een belemmering vormen in hun dagelijks leven.

De Praktische GGZ

De Praktische GGZ biedt diagnostiek en psychologische en/of psychiatrische behandeling aan jeugd en volwassenen in de regio Haaglanden. 

Park Psychologen

De psychologenpraktijk in Benoordenhout is er voor volwassenen met psychische problemen.

Schrijer jeugdpsychologen

Schrijer jeugdpsychologen biedt behandeling, onderzoek en begeleiding bij kinder- en jeugdproblemen.

Spectrum GGZ

Spectrum GGZ is een medisch specialistische instelling en biedt zorg aan mensen vanaf 18 jaar met lichte tot gemiddelde psychische problemen.

Parnassia Groep

Parnassia Groep biedt psychische zorg en verslavingszorg.

PsyQ Den Haag Noord

PsyQ biedt hulp voor mensen met psychische problemen. Op deze locatie in Bezuidenhout is de afdeling ADHD gehuisvest.

Indigo Haaglanden

Indigo Haaglanden biedt zorg voor psychische klachten, direct en dichtbij én in nauwe samenwerking met jou.