AK-Term: angst

Jeugdpraktijk Groos

Jeugdpraktijk Groos biedt jeugdhulp aan cliënten tot 18 jaar met psychische stoornissen en/of systeemproblemen die een belemmering vormen in hun dagelijks leven.

Jeugdhulp

Jeugdhulp biedt begeleiding en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gro-Up jeugdhulp

Gro-Up biedt begeleiding aan kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis zoals ADHD, angsten of autisme.

Park Psychologen

De psychologenpraktijk in Benoordenhout is er voor volwassenen met psychische problemen.

Kinderpsychologe Anne Kooijman

Kinderpsychologe en speltherapeute Anne Kooijman biedt hulp aan ouders en kinderen tussen 0-12 jaar met opvoedkundige-, sociaal-emotionele-, lichamelijke- of gedragsproblemen.