AK-Term: depressie

Behandeling van psychische klachten

Youz helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.

Mens en Tuin

Mens en Tuin is een zorgtuin en een biodynamisch stadslandbouwbedrijf met kwekerij en moestuinwinkel.

Mens en Tuin in het Park

Bij Mens en Tuin in het Park werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding van een zorgregisseur en een tuinder.

Mens en Tuin Zorgtuin

Mens en Tuin in Moerwijk is er voor iedereen die behoefte heeft aan een zinvolle dagbesteding in een ontspannen, gestructureerde omgeving.

Pluk! Den Haag

Pluk! Den Haag is een stadsboerderij in Loosduinen waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Plusminus

Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. De vereniging geeft informatie en biedt een luisterend oor.

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging zet zich in voor mensen met een depressie of depressieve klachten en hun naasten.