Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

Subsidie activiteiten voor en door 55+’ers

Organiseert u activiteiten voor Haagse inwoners van 55+ en bent u zelf 55+? Of gaat u dit doen?
Tot vorig jaar kon u gebruik maken van de Subsidieregeling Ouderensociëteiten Den Haag. Vanaf 1 januari 2024 is hier een nieuwe regeling voor in de plaats gekomen.

De naam is veranderd naar Subsidie activiteiten voor en door 55+’ers. Dat past beter bij deze tijd.

Haagse inwoners van 55 jaar en ouder kunnen subsidie krijgen om activiteiten voor leeftijdsgenoten te organiseren. Denk aan een zangkoor, een biljart- of bridgeclub, yoga of schilderclub.

U kunt maximaal € 400 per jaar per activiteit aanvragen. Daarnaast kunt u tot € 100 extra aanvragen voor het zoeken van deelnemers voor de activiteit.

Voorwaarden

  • De deelnemers wonen in Den Haag.
  • Uw aanvraag moet op zijn laatst 30 september 2024 binnen zijn.
  • Uw organisatie heeft per activiteit minimaal 15 deelnemers van 55 jaar of ouder.
  • U organiseert minimaal 26 bijeenkomsten per jaar (1 keer per 2 weken).
  • De activiteiten zorgen voor ontmoetingen en vitaliteit (gezond en vol energie blijven). 
  • De gemeente behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze binnenkomen. Is het geld dat beschikbaar is op? Dan wijst de gemeente de volgende aanvragen af.
  • De gemeente controleert steeksproefsgewijs en kan hiervoor gegevens bij u opvragen. Heeft u niet aan de subsidievoorwaarden voldaan of de gegevens niet op tijd gestuurd? Dan moet u de subsidie misschien (voor een deel) terugbetalen.

De link naar de webpagina om de subsidie aan te vragen vindt u hier.

Andere artikelen

Uw aanbod ook op de sociale kaart?