AK-Term: dagcentra

Stichting DAT

Stichting DAT (Loosduinen) biedt arbeidsmatige dagbesteding en dagopvang voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Chiron Zorg

Chiron Zorg biedt sociale en creatieve activiteiten voor kinderen tot jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.