Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: g-judo

Judo

Aangepast judo is heel geschikt voor kinderen en volwassen met een verstandelijke of psychische beperking. Respect en samenwerken staan centraal.

Judo

Judo kan beoefend worden vanaf 3 jaar. Van peuterstoeien naar recreatie judo en van recreatie judo eventueel naar wedstrijdjudo.

Sportcentrum Rust

Bij Sportcentrum Rust in Ypenburg kunt u deelnemen aan verschillende krijgskunsten of budosporten. Ook kinderen met een beperking kunnen meedoen aan de reguliere lessen.

Recreatief judo

Recreatief judo is een sport voor iedereen vanaf 2,5 jaar. Lu Gia Jen biedt ook judo voor mensen met een lichte fysieke, auditieve of verstandelijke beperking.