AK-Term: g-tennis

Tennis voor SportStars

Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen kunnen meedoen met g-tennis.

Tennis voor SportHelden

Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen kunnen meedoen met g-tennis.