AK-Term: gedragsstoornissen

Schakenbosch

Schakenbosch biedt jeugdhulp aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Cardea Dialoog Haaglanden

Cardea Dialoog biedt psychosociale hulp aan baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar en/of hun ouders waarbij sprake is van medisch gerelateerde klachten.

Ortho diag

Orthodiag richt zich op leer- en gedragsproblemen bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast doen zij screeningsonderzoeken naar dyslexie.