AK-Term: gehandicaptenorganisaties

Sien

Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving.

KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Voorall

Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking en/of een chronische ziekte.

Schisis Nederland

Schisis Nederland is de vereniging voor mensen met schisis (haze(n)lip) en hun naasten.

Dovenschap

Dovenschap is een onafhankelijke vereniging voor dove mensen.

Platform VG Haaglanden

Dit platform is een netwerkorganisatie dat plaatselijk of regionaal actief is in de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.