AK-Term: kerken

Marcuskerk

De Marcuskerk in Moerwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Den Haag en is één van de plekken in de wijkgemeente De Drieklank waar christenen samenkomen.

Shepherd’s Place Church Den Haag

Shepherd’s Place Kerk in Den Haag is een internationale volle evangelie gemeente. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Iedere zondagochtend om 09:30 uur. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

De Havenkerk

De Havenkerk is een levendige kerk in de binnenstad van Den Haag. De Havenkerk wil graag een steentje bijdragen aan een fijne en goed leefbare Schilderswijk.

Remonstranten Den Haag

De Remonstrantse Gemeente Den Haag is een actieve gemeente die allerlei activiteiten organiseert voor een breed publiek, zoals kerkdiensten, lezingen en gesprekskringen.