De Kloosterkerk

De Kloosterkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te kunnen zijn voor mensen van heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Crossroads

Crossroads is een oecumenische internationale kerk. De diensten zijn Engelstalig.

Protestantse gemeente Lukaskerk

Protestantse gemeente in Schilderswijk. De Lukaskerk in de Schilderswijk is aangesloten bij de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage.

Oecumene Den Haag

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) wordt gevormd door 17 kerken en geloofsgemeenschappen in Den Haag.

Ekklesia Den Haag

Ekklesia Den Haag is een kleine oecumenische groep, die 2 keer per maand samenkomt in de Barthkapel.

Haagse Dominicus

De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofsgemeenschap