Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: oecumenisch

De Kloosterkerk

De Kloosterkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te kunnen zijn voor mensen van heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.