’s Heeren Loo Groot Emaus

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen kunnen soms tijdelijk niet meer thuis wonen. Groot Emaus is er voor LVB-jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zijn vastgelopen.

Pluryn Polikliniek Haaglanden

Jongeren met complexe gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugdzorg.

Ambiq

Ambiq ondersteunt kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en zware gedragsproblemen.