Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: resocialisatie

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie.