AK-Term: resocialisatie

Fivoor | FPA Den Haag

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. 

Bureau MHR

Bureau MHR begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren en hun familie van niet-westerse afkomst bij hun rehabilitatie en re-integratie.