Sociale Kaart Den Haag
Sociale Kaart
 

AK-Term: sociale fondsen

Haëlla stichting

De Haëlla Stichting steunt bevlogen mensen die zich inzetten om hún maatschappelijke droom waar te maken. We doen dat kleinschalig: we stellen maximaal € 4.000 beschikbaar per initiatief.

Sociale Fondsen Den Haag

Sociale Fondsen Den Haag biedt materiële hulp aan inwoners van Den Haag die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en/of hoge schulden hebben.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is er voor mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving.

Madurodam Kinderfonds

Stichting Madurodam Kinderfonds (MKF) ondersteunt organisaties en goede doelen die projecten uitvoeren gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Fonds 1818

Fonds 1818 steunt stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven zowel financieel als door de inzet van kennis en netwerk.

Stichting Liduina Fonds

De Stichting Liduina Fonds is een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan organisaties die zich in zetten voor volwaardige deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen aan de samenleving.