Haëlla stichting

De Haëlla Stichting steunt bevlogen mensen die zich inzetten om hún maatschappelijke droom waar te maken. We doen dat kleinschalig: we stellen maximaal € 2.500 beschikbaar per initiatief.

Stichting Zorg en Bijstand

De stichting in Centrum biedt concrete hulp aan Hagenaars met een laag inkomen, die buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.

Kansfonds

Kansfonds steunt kansrijke plaatselijke initiatieven gericht op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen.

Madurodam Kinderfonds

Stichting Madurodam Kinderfonds (MKF) ondersteunt organisaties en goede doelen die projecten uitvoeren gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Sociale Fondsen Den Haag

Sociale Fondsen Den Haag biedt materiële hulp aan inwoners van Den Haag die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en/of hoge schulden hebben.

Maatschappelijke fondsen

Organisaties kunnen bij maatschappelijk fondsen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen. Alle fondsen hebben hun eigen doelstelling waaraan uw aanvraag moet beantwoorden.

Corine van Dun Fonds

Fonds ter ondersteuning van initiatieven ter bevordering van maatschappelijke acceptatie van trans personen in hun eigen regio.

Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Stichting Haags Groene Kruis Fonds geeft financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Den Haag.