AK-Term: sociale woningbouw

Wooninvest

Woningcorporatie WoonInvest verhuurt huizen in Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

Omnia Wonen

Woningcorporatie Omnia verhuurt in Den Haag woningen in de sociale sector.

Vestia Den Haag

Vestia verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden.

Haag Wonen

Haag Wonen biedt passende, betaalbare en goed onderhouden woningen aan mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien.

Staedion

Woningbouwverenigingen en woningbouwstichtingen hebben tot taak woningen te verhuren en/of te bouwen in het belang van de volkshuisvesting.

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland (WZN) biedt zelfstandige woonruimte aan 55-plussers en mensen met een beperking.