Parkoers

Parkoers is een lunchroom in het Haagse Zuiderpark. Parkoers biedt leerwerkplekken aan jongeren met een arbeidshandicap.

Werken in de brouwerij of het proeflokaal

Brouwerij de Prael biedt arbeidsmogelijkheden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt een vak leren in de praktijk en een opleiding volgen.