AK-Term: verstandelijk gehandicapte ouders

Humanitas DMH Homerun Den Haag

Homerun is een ambulante begeleiding aan mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen.

William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om hen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.