AK-Term: werkervaringsprojecten

Den Haag Werkt

Zoekt u werk? Den Haag Werkt helpt werkzoekenden met een bijstandsuitkering en mensen met een arbeidsbeperking aan werk.

Wijkleerbedrijf Den Haag Centrum

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Centrum is opgericht om informele hulp aan mensen in de wijk te bieden en om mensen op te leiden voor een baan in als assistent dienstverlening in de zorg. 

Emma at Work

Emma at Work begeleidt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar een passende baan.