AK-Term: zintuiglijk gehandicapten

Voorall

Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking en/of een chronische ziekte.

Visio

Visio ondersteunt mensen die slechtziend zijn of blind. Visio biedt informatie en advies, verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.