Wijkcentrum De Regenvalk

In het wijkcentrum in Regentessekwartier ontmoeten wijkbewoners elkaar. Welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties organiseren er samen met buurtbewoners projecten en activiteiten.

Locatie