AK-Term: maatschappelijk ondernemen

GreenFox social return

Wij geloven dat iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft. Door mensen persoonlijk te begeleiden op basis van iemand zijn kwaliteiten is alles mogelijk.

Stichting BOP

Het Betrokken Ondernemers Platform slaat de brug tussen bedrijf en samenleving. Dit doen we door matches te maken tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven

Brouwerij De Prael

De Prael Den Haag heeft de missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk helpen. 

Quartier Laak

Quartier Laak maakt zich samen met u sterk om Laak te laten uitgroeien tot hét duurzame Quartier Latin van Den Haag.

Colours of Impact

De stichting ondersteunt in Laak, Schilderswijk, Haagse Hout en Moerwijk kwetsbare mensen op weg naar zelfredzaamheid.

Stichting Dunya Nederland

Stichting Dunya Nederland vraagt aandacht voor de vereenzaming en armoede van uit het buitenland afkomstige ouderen.

Made in Moerwijk

Made in Moerwijk zet zich in om de sociaal-economische structuur te versterken en daardoor banen te scheppen.